CRM module must have voor Non-profits

Met Customer Relations Management (CRM) software ondersteunt u de contactmomenten, informatie-uitwisseling, onderlinge betrokkenheid en transacties met uw relaties. Of dit nu leden, donateurs, klanten, leads, leveranciers, concollega's of andere contacten zijn. CRM is één van de basisonderdelen van Odoo. Therp breidt de bestaande functionaliteit verder uit door de publicatie van de module partner-contact die het mogelijk maakt koppelingen (verbanden) tussen uw Relaties vast te leggen.

Het type koppeling definieert u zelf. Bijvoorbeeld 'is werknemer bij', 'is secretaris van' of 'heeft als concurrent'. U legt gelijk beide zijden vast van de koppeling, immers 'is werknemer bij' heeft als tegenhanger 'heeft werknemer' en 'is secretaris van' heeft als tegenhanger 'heeft secretaris'. Ook geeft u aan of de koppeling tussen een persoon en een organisatie (is werknemer van), tussen twee organisaties (is concurrent van) of tussen twee personen (is secretaris van) is. Als u niets aangeeft kunnen zowel organisaties als personen van toepassing zijn.

Wanneer u ook gebruik maakt van categorieën om uw Relaties onder te verdelen kunt u tevens een categorie voorwaardelijk maken voor één of beide zijden van de koppeling. Zo kunt u bijvoorbeeld afdwingen dat bij het type 'is lid van' alleen organisaties met de categorie Vereniging te selecteren zijn. Op deze manier kunt u de gegevens die u wilt vastleggen over de onderlinge verbanden tussen uw Relaties zelf inrichten.

Het zoeken naar koppelingen is geïntegreerd in het zoek-scherm voor Relaties. Om de lijst van alle secretarissen te krijgen vult u in 'is secretaris van' en het systeem stelt voor alle Relaties te tonen met deze koppeling. Zoekt u specifiek naar de secretaris van directeur Dagobert dan vult u vervolgens in 'Dagobert' en kiest er voor te zoeken naar koppelingen met Dagobert. Het resultaat is dat de secretaris(sen) van Dagobert te voorschijn komt/komen. Standaard ziet u alleen actieve koppelingen. Wilt u ook koppelingen zien die ooit geldig waren dan kunt u een datum uit het verleden invullen en het systeem komt met het voorstel te zoeken naar secretaris-koppelingen die op die datum geldig waren. De module partner-contact voor Odoo 7 is hier te vinden. De nieuwe module is een mooie uitbreiding op de reeds aanwezige CRM functies waaronder:

 • Eenduidige, centrale registratie van uw relaties, zowel organisatie als individuen.
 • Mogelijkheid gebruik te maken van online (vrije) postcode tabel: adressen automatisch invullen na invoeren postcode.
 • Digitale feedback, mails of andere documenten van uw relaties toevoegen.
 • Relaties groeperen m.b.v. één of meer zelf te kiezen flexibel aanpasbare categorieën.
 • Uitgebreide selectie-mogelijkheden.
 • Te combineren met LibreOffice sjabloonbrief: stuur een veelvoud aan persoonlijk geadresseerde brieven aan de door U geselecteerde relaties.
 • Te combineren met Nieuwsletter-, social media en direct marketing functies.
 • Te combineren met modules voor verkoop, contracten, financiële administratie, HRM, voorraad e.a.
 • Als geautoriseerd, kunnen uw relaties ook inloggen, bijvoorbeeld wanneer zij samen met u (aan projecten) werken.
 • Permissies zijn indien nodig zelfs op veld-niveau in te regelen. Bijvoorbeeld om een adres van hoog geprofileerde personen af te schermen.
 • Te schakelen met derde applicaties (maatwerk), bijvoorbeeld uw (afgeschermde) website om gegevens uit te wisselen.

Verder hoeven we u natuurlijk niet te vertellen dat Odoo multi-user en multi-language is, geen licentiekosten kent en snelle ontwikkeling van nieuwe functies plaats vindt omdat open source software het mogelijk maakt dat wat voor de één is gemaakt, snel ook U ter beschikking staat!

Nieuws Odoo, OCA & OpenUpgrade