CRM voordelen van OpenERP

Met Customer Relations Management (CRM) software ondersteunt u de contactmomenten, informatie-uitwisseling, onderlinge betrokkenheid en transacties met uw relaties. Of dit nu leden, donateurs, klanten, leads, leveranciers, concollega's of andere contacten zijn. CRM is één van de basisonderdelen van OpenERP. Therp heeft de functionaliteit bovendien verder uitgebreid. Dit levert zowel voor u als voor uw relaties sterke voordelen op:

Selecties, inzicht en rapportage 

 • Eenduidige, centrale registratie van uw relaties, zowel organisatie als individuen.
 • Verbanden (connecties) leggen tussen uw relaties
 • Relaties groeperen m.b.v. één of meer zelf te kiezen flexibel aanpasbare “tags”.
 • Uitgebreide selectie-mogelijkheden.
 • Groepsgewijs een kleur, status-wijziging of notitie toevoegen aan geselecteerde relaties.
 • Digitale feedback, mails of andere documenten) van uw relaties koppelen.
 • Direct inzicht in alle zaken die uw relaties betreffen, door de uitgebreide rapportage mogelijkheden van OpenERP.

Toegankelijkheid en beveiliging

 • OpenERP is multi-user en multi-language (klik hier voor meer informatie).
 • Makkelijk in het gebruik, via nagenoeg elke webbrowser benaderbaar, eventueel ook via gsm.
 • Als geauthoriseerd, kunnen uw relaties ook inloggen, bijvoorbeeld wanneer zij samen met u (aan projecten) werken.
 • De gegevens over en van uw relaties zijn goed beveiligd. Permissies zijn indien nodig zelfs op veld-niveau in te regelen. Bijvoorbeeld om een adres of telefoonnummer van hoog geprofileerde personen af te schermen.

Flexibel aanpasbaar aan uw wensen

 • Te combineren met OpenERP modules voor direct marketing, verkoop, contracten, financiële administratie, HRM, voorraad e.a.
 • Workflow functionaliteit, hiermee is het mogelijk medewerkers door een voorgedefinieerd proces te leiden.
 • Snelle ontwikkeling van nieuwe functies; open source software maakt het mogelijk dat wat voor de één is gemaakt, snel ook U ter beschikking staat.

Koppelingen

 • Koppeling Postcode CD of de vrije postcode database 6PP. Na het invoeren van de Nederlandse postcode van uw relatie krijgt U automatisch het bijbehorende adres ingevuld.
 • Koppeling met OpenOffice of LibreOffice om vanuit een sjabloonbrief een veelvoud aan persoonlijk gemaakte documenten te genereren voor de door U geselecteerde relaties t.b.v. direct marketing of andere vormen van massacommunicatie (mailmerge).
 • Mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met derde applicaties, bijvoorbeeld uw (afgeschermde) website of sociale media.
En last but not least, een OpenERP implementatie is betaalbaar en u heeft geen licentiekosten.
'N op N op N' plannen