ERP: kostenpost of besparing?

In zijn artikel op Computable is de vraag die Sven Noom zich stelt: "...of de kosten van een ERP systeem opwegen tegen de beoogde besparingen." Hij gaat vervolgens in op een aantal aspecten die van invloed zijn op die balans. Zo ook in de reacties op zijn blog. Feitelijk vallen echter alle genoemde valkuilen onder een paar onderling samenhangende noemers samen te vatten:

Strategie:

Is de visie wel helder en zijn de doelstellingen van de klantorganisatie wel duidelijk?

Bedrijfsprocessen:

Is opwaarderen aan de orde? Geeft het systeem actueel inzicht in benodigde gegevens? Is maatwerk echt functioneel? Moet het 'zo' omdat we het 'zo doen'?

Mensen:

Is het management betrokken, is er draagvlak bij de medewerkers? Bovendien, is er voldoende kennis en kunde aanwezig?

Technologie:

Flexibel aanpasbaar bij voortschrijdend inzicht? Afgestemd op branche? Integratie met andere systemen? Platform onafhankelijk?

Elk dispuut of probleem dat niet opgelost kan worden verhoogt de kans dat het ERP-traject hapert. Goede communicatie en onderling vertrouwen tussen álle samenwerkende partijen zijn daardoor van niet te onderschatten belang en het enig goede vertrekpunt.

Voor ieder ERP implementatie traject geldt dat veel keuzes voortschrijdend, in plaats van vooraf, gemaakt worden. De bereidheid van alle partijen om met elkaar in zee te gaan zonder de complete horizon te zien, is daarom wellicht wel het allerbelangrijkst. Want dan onstaat de chemie om tot de juiste oplossing te komen.

Value for everybody