Fondsen gezocht: Banken-addons naar v8

De banken-addons, veelvuldig in gebruik bij Nederlandse Odoo-gebruikers, alsmede soms in België, zijn nog niet gemigreerd naar de huidige versie 8 van Odoo. Odoo 8.0 is nu voorzien van standaardfunctionaliteit voor het afletteren van bankafschriften, maar om daar gebruik van de maken is een behoorlijke reorganisatie van de code nodig. Na discussie op Gitgub en verdere analyse blijken daarnaast een upgrade van de hieronder kort opgesomde onderdelen benodigd:

  • Filter import mechanisme. In versie 9 van Odoo zal de standaardfunctionaliteit uitgebreid worden met een importmechanisme voor bankafschriften. We zullen het importmechanisme van de banken-addons zoveel mogelijk aanpassen aan deze nieuwe functionaliteit voor zover al beschikbaar in de ontwikkelversie van Odoo op GitHub. Hierdoor zal de overgang naar versie 9.0 alleen maar makkelijker worden. We zullen het Triodosfilter Camt 53, ook vast aanpassen. Alle overige afzonderlijke bank-filters aanpassen valt buiten dit traject.
  • Bij import van banktransacties Bankafschrift houdt eigen periode, maar deze periode wordt niet ook de periode van de transactie. In de gegenereerde journaalposten wordt de datum van de transactie gebruikt, niet die van het bankafschrift.
  • Na import banktransacties De mogelijkheid toevoegen om een wizard te starten voor de Relaties die niet automatisch worden herkend. Deze wizard geeft gebruiker de keus de transactie aan een bestaande Relatie te hangen of een nieuwe Relatie aan te maken met de gegevens in de transactie.
  • Individuele transacties bevestigen op bankafschrift Mogelijkheid om individuele transacties te bevestigen waardoor alvast journaalposten worden aangemaakt. Nu worden deze posten pas aangemaakt als het hele bankafschrift is bevestigd en dat betekent dat als er nog iets is met een een enkele post, de diverse rapportages minder up-to-date zijn.
  • BTW Module voor berekening BTW: mogelijkheid een btw-percentage te kiezen en automatisch de bijbehorende boekingen te creëren.
  • Afletteren Kleine aanpassingen in de basismodule. Standaard afletterscherm van Odoo vervangt afletterscherm account_banking.
  • Betaalopdrachten Het mechanisme om betaalopdrachten te versturen is in orde. Mogelijk kleine aanpassingen. Dit gedeelte is al gereed voor review dankzij andere partijen, zie https://github.com/OCA/banking.
Het benodigde bedrag voor deze werkzaamheden is € 15.000 Buiten berekening: importfilters overige banken. Als u € 2.500 of meer doneert én het doel van € 15.000 is gehaald: u krijgt een geupgrade importfilter voor een bank naar keuze. Doneren? Graag een berichtje naar anne@therp.nl met het bedrag. U krijgt dan een factuur en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. Meewerken? We zien u graag op https://github.com/NL66278/banking om de voortgang van de ontwikkelingen te volgen. Als u substantieel wilt bijdragen treed dan even in overleg.
ASVA early adopter