Impressie NL OpenERP bijeenkomst

In de avond van 11 maart vond een geanimeerde, druk bezochte bijeenkomst plaats van de Nederlandse OpenERP community, door NOIV gefaciliteerd.

Het eerste deel van de avond wisselden we ervaringen uit en lag de nadruk op alles wat beter kan. Van problemen met vertalingen tot de onbekendheid van accountants met OpenERP. Van bug meldingen die blijven steken, tot verwarring over een recente licentiewijziging.

Vervolgens overlegden we over de noodzaak om ons zelf, leveranciers én (potentiële) gebruikers, beter te organiseren. Samenwerken is niet altijd makkelijk. Daar zorgen conflicterende belangen, concurrentie, botsende karakters of verschillen in ervaring en kwaliteit wel voor. Deze avond leken we echter het gezamenlijke belang niet alleen te zien, maar ook -even- te voelen.

Een gemeenschappelijke website met case-beschrijvingen, white paper, overzicht leveranciers en belangrijke informatie voor de buitenwereld. Een handige plek voor onderlinge discussies, kennisdelen en overzicht van wie waar mee bezig is.

En, last but not least, een krachtige stem naar naar de 'uitgever', ofwel OpenERP SA te België. En dat komt precies op het goede moment. Onlangs is bij OpenERP SA een professionaliserings proces in gang gezet; we gaan er dus vanuit dat onze input welkom is.

Met de concrete inzet van veel van de deelnemers, discussie met open vizier en heldere afspraken, kunnen we veel ideëen realiseren. De komende tijd zal blijken hoe goed ons dat lukt.

Méér dan kostenplaatsen