Jaarafsluiting in OpenERP
Elk financieel jaar moe(s)t in OpenERP afgesloten worden. Meestal gebeurt dit in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Zolang onderstaande stappen 1 t/m 3 nog niet zijn uitgevoerd,  zullen in de balans-rekening van 2013 de bedragen uit 2012 van saldo-grootboeknummers nog niet berekend zijn. Om het jaar af te sluiten voer je de volgende stappen uit:


1) Check bij bij Financieel->Instellingen->periodes->periodes of er een 'openings'periode is. Zo niet maak dan een periode aan in het nieuwe jaar van 1 dag. Bijv. van 01/01/2013 t/m 01/01/2013. In deze periode komt straks de openingsbalans te staan.

2) Check bij Financieel->Instellingen->dagboeken->dagboeken of er een dagboek is voor de openingsbalans (type "Situatie bij opening/afsluiting"). Zo nee, maak dan een dagboek aan. Koppel bij debit en credit de grootboekrekening waar de openings-boekingen op terecht moeten komen. Maak hiertoe eventueel een dedicated grootboeknummer aan. De optie "Sla 'Concept' status over voor handmatige boekingen" kun je aanvinken. In Frankrijk en Wallonië maakt het open source ERP-pakket 'OpenERP' snel furore. Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven. Sinds kort is er ook een Nederlandstalige versie van de als 'volledig', 'flexibel' en 'eenvoudig te implementeren' gekarakteriseerde bedrijfssoftware beschikbaar. Zal het ook hier een hit worden?

3) Ga naar Financieel->Periodieke verwerking->Einde periode. (Het maakt niet uit of de afzonderlijke periodes van het af te sluiten jaar reeds afgesloten zijn, of nog op 'concept' staan). Kies 'Genereer opening Entries'. Je komt in een scherm waar je het af te sluiten jaar, het nieuwe jaar, het openingsbalans dagboek (stap 2) en de afsluitings'periode (stap 1) moet opgeven. Je kunt dit rustig proberen, deze stap is ook weer ongedaan te maken indien gewenst. Als het goed is komen alle balans-boekingen van het af te sluiten jaar nu in het gekozen openingsbalans-dagboek te staan.

4) Kloppen de geproduceerde boekingen niet of wil de accountant nog wijzigingen zien? Je kunt nu: a) Handmatig wijzigen. In het scherm waar de openingsbalans-boekingen staan (o.a bereikbaar via Dagboeken), kies je de knop 'Actie' en 'boekingen niet vereffenen'. Je kunt nu de boekingen corrigeren. b) In één klap de boekingen weer ongedaan maken. Dit doe je door bij Financieel->Periodieke verwerkingen->Openingsboekingen Annuleren te kiezen.

5) Weet je zeker dat alles in orde is dan kun je via Financieel->Periodieke verwerkingen->Einde periode->Sluit Boekjaar het boekjaar sluiten. Deze handeling is niet meer terug te draaien!!!! Uiteraard kan Therp u ondersteunen bij het afsluiten van 2012.

Gevestigde orde neemt open source bedrijfsapplicatie serieus