Migratiescripts online
Op 1 december heeft Therp voor een groep enthousiaste gebruikers van OpenERP het ontwerp gepresenteerd voor de ontwikkeling van Open Source migratiescripts voor OpenERP. Het doel van dit project is om ontwikkelaars te ondersteunen bij het schrijven van deze scripts per individuele module. U kunt de presentatie hier teruglezen. Het project bevindt zich nog in de opbouwfase. Wij hopen binnenkort met de eerste release uit te komen, en op basis daarvan nationaal en internationaal deelnemers te werven om dit community-project verder te ontwikkelen.
Bijeenkomst "Open Upgrade Scripts"