Odoo security update

Therp onderstreept het belang van sterke versleuteling en de ontwikkeling van goed beveiligde communicatie tools. Deze zijn essentieel om de digitale infrastructuur en bedrijfscommunicatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Organisaties die tot taak hebben kwetsbare groepen te ondersteunen, of kritisch ingesteld zijn, willen hun gesprekspartner authentificeren en de communicatie vertrouwelijk houden.

Bedrijven duchten doorgaans geen repressieve overheden, politieke tegenstanders of oorlog, maar beschermen graag persoonlijke en financiële data, bedrijfs-strategieën of technologische vernieuwing. Data die toch in andere handen komt kan immers de concurrent in de kaart spelen, verkocht, gepubliceerd of voor chantage of (identiteit)fraude gebruikt worden. Therp zal daarom altijd naar beste weten de tools inzetten die aan de hoogste standaarden voldoen.

De inzet van goede technologie is natuurlijk niet genoeg. Beveiligingsbewustzijn moet ook tussen de oren van de medewerkers zitten en verankerd in procedures. De ervaring leert dat hoe lastiger die procedures zijn, hoe meer weerstand ze oproepen. En dat vergroot de kans het doel voorbij te schieten. Om een beetje behulpzaam te zijn in één van die procedures heeft Therp de (her)aanvraag van SSL certificaten van letsencrypt.org, de nieuwe, volledig open "Certificate Authority”, geautomatiseerd. Zo'n certificaat is nodig om de informatie-uitwisseling tussen uw webbrowser en de betreffende Odoo server te versleutelen. De module wacht op dit moment nog op reviews van onze OCA-collega's en zal daarna in de Odoo App store verschijnen. Voor installatie- en configuratie informatie zie hier (Engels).

Vergelijking Odoo edities