Software delen of maatwerk?

Het mooie van open source source software is het idee dat je software kunt delen. En gelukkig is dat idee ook heel vaak toepasbaar. Meestal concentreert zo'n standaard oplossing zich op één functioneel gebied. Denk aan een mailapplicatie, tekstverwerker of browser. Zodra je het over meer complexe processen hebt is het idee al minder vanzelfsprekend. Natuurlijk, als pakketten bij veel organisaties in gebruik zijn, kan je een soort 'gemiddelde' oftewel 'best pratices', van alle wensen uit die organisaties als leidraad voor ontwikkeling nemen. Het idee daarbij is dat als meerdere mensen over dezelfde problemen hebben nagedacht, daar een betere oplossing uit voort komt. Een grote valkuil van "u vraagt, wij bouwen" is dat je teveel vast kan komen te zitten in het eigen denkpatroon of bezig bent een bestaande applicatie na te bouwen. Terwijl met wat licht masseren van de eigen wensen, u misschien mee kunt in een standaard oplossing. Toch is zo'n 'best of breed' oplossing niet altijd de beste keuze. Ten eerste wanneer er nog steeds tal van unieke bedrijfsprocessen zijn. Zo speciaal dat een standaard softwarepakket het aflegt tegen het maatwerk. Ten tweede omdat wensen in de loop der tijden veranderen. Door fusies, overnames, nieuwe samenwerkingsverbanden, maar ook door nieuwe manieren van werken middels sociale netwerken of interactieve kaarten, ontstaan andere manieren van werken die in de bestaande standaard misschien niet worden afgedekt. Ten derde groeit, door de samenhang tussen bedrijfsprocessen, de noodzaak die processen ook goed te integreren. U wilt uw data in één bron in plaats van verspreid over diverse applicaties. Veel organisaties stoppen daarom met losse pakketten voor boekhouden, fondswerving, personeelsadministratie, projectmanagement of contactenmagement. Niet alleen de soms lastig aan te sluiten ‘stekkers’ tussen de programma's, maar ook slecht passende gegevens (syntaxis, semantiek) of processen kunnen daarbij een rol spelen.Hoe hoger de 'degree of fit', hoe meer tijd-, kosten- en resource besparing u in uw dagelijkse processen kunt halen. Openerp kent verschillende methodes om de juiste “degree of fit” te bereiken

  • Modulaire opbouw. Alleen installeren van benodigde modules.
  • Configuratie. Onnodige menu-items afschermen. De juiste rollen en toegangsrechten definiëren. Vaste gegevens ook vastleggen.
  • Aanpassing. Eenvoudige wijzigingen zoals extra velden, een aangepaste schermview of 'workflow'.
  • Maatwerk. Nieuwe objecten en object-relaties, eigen workflow en wizards.Maar een algemene wet is: Hoe meer de software is aangepast, hoe lastiger deze is op te waarderen. En af en toe is dat nu eenmaal noodzaak.
  • Kortom, in de keuze tussen maatwerk of standaard gaat het altijd over de simpele fundamenten: geef alleen geld uit aan de noodzakelijke dingen op het juiste moment en zoek de balans.
Grootboek schema in OpenERP