Therp branch is THE 6.1 branch to follow
De copyright-licentie bij OpenERP staat het publiceren van de broncode toe, vereist dat zelfs. De achterliggende kennis is daarmee voor andere deskundigen toegankelijk. Zij kunnen onderling samenwerken om OpenERP uit te bouwen en te verbeteren. Maar net zomin als treinreizigers in één coupé vanzelfsprekend een community vormen, ontstaat die automatisch voor OpenERP. En net zomin als reizigers dezelfde opvattingen, achtergronden, inzet, belangen en kennis delen, geldt dit voor de OpenERP community, waarin het moederbedrijf OpenERP SA, partners, andere OpenERP leveranciers en gebruikers een rol spelen. Het is een 'eenheid in verscheidenheid'. Parallelle ontwikkelingen daarbinnen zijn mogelijk zolang het gezamelijke doel is, de ontwikkeling, verbetering en verspreiding van OpenERP. Therp stelt zich graag (inter)actief op in de community en mengt zich in de discussie over de richting die OpenERP op gaat, start OpenERP samenwerkingsprojecten, beantwoordt vragen in fora, helpt mee aan vertalingen of documentatie, rapporteert bugs en lost die op en publiceert nieuw ontwikkelde code. Ook onderhielden wij een publiek gemaakte branch van OpenERP 6.1 met onze verbeteringen. Deze branch is nu gekozen om als basis te dienen voor de ' 6.1 commnunity versie' van OpenERP. Ons werk wordt gewaardeerd en daar zijn we best trots op. Waarom nog een 6.1 commnunity versie; er is toch al een versie 7 van OpenERP? Inderdaad, en versie 7 blijft onze aandacht houden, maar vele bedrijven wereldwijd draaien nu versie 6.1. Omdat niet alle land-specifieke onderdelen (localisaties) al naar versie 7 zijn opgewaardeerd, omdat er veel complex maatwerk gemigreerd moet worden of omdat een aantal wijzigingen in versie 7 ter discussie staan. En omdat oplossingen voor bugs in de officiële open 6.1 branch niet meer worden doorgevoerd vinden velen, inclusief Therp, het onderhouden van een community 6.1 branch voorlopig onontbeerlijk. Hiermee kunnen wij de juiste werking garanderen voor onze klanten in voorbereiding op de migratie naar een volgende versie.
Overheid leert van Oracle incident