Value for everybody

Donderdag 3 juni vond een positief en open gesprek plaats met community manager Olivier Dony en Marc Laporte (COO) van Openerp sa. De bijeenkomst was op verzoek van de Nederlandse community. Jan Verlaan, Karel van Esch, Dimitri vd Spek en ik waren aanwezig. Copyright problematiek, kwaliteit, schaalbaarheid en de uitwisseling van ideeën over community ontwikkeling stonden op de agenda.

Wat betreft het laatste punt was onze belangrijkste suggestie een betere regie van Openerp sa in het richten van de energie en de talenten van de snel groeiende community. De Plone community werd genoemd als voorbeeld. Door projecten en regels helder te formuleren zijn nieuwe functies te bouwen door de wereldwijd verspreide programmeurs. Versnippering en wildgroei van modules wordt zo beperkt. We kregen de indruk dat Openerp sa het idee van meer sturing ter harte nam.

Een deel van de problemen op het gebied van kwaliteit en schaalbaarheid waar sommigen in Nederland tegen aan gelopen waren, lijken reeds opgelost of ter hand genomen. De (voor)genomen maatregelen gaven vertrouwen: certificering van lokalisaties, uitgebreidere (test)tools, verbeterde procedures plus documentatie én de inzet van meer mensen op de bewaking van kwaliteit. Ook niet onbelangrijk: Openerp sa belooft heldere communicatie.

Goede communicatie is ook voor diverse issues rond copyright van groot belang. Vrij vertaald naar de woorden van Marc Laponte: alleen door uit te stralen wat we nastreven en in de praktijk woord te houden, kunnen we uiteindelijk ook de sceptici overtuigen, but yes, we really are committed to open source.

Zijn mijn bedrijfsgegevens veilig?