Lezing: "De ins en outs van OpenERP!"

Woensdagavond 25 september 2013 hielden Ronald Portier van Therp en Jeroen van Waveren van Technotrading, een presentatie over OpenERP voor de Haagse afdeling van de NGI; de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en -managers. De insteek van de bijeenkomst was "wanneer en hoe is OpenERP toepasbaar en wat zijn de aandachtspunten bij invoering".

Technotrading is een technische groothandel voor de scheepvaart, de bouw, het garagebedrijf en de industrie en heeft OpenERP geïmplementeerd. Jeroen vertelde over waarom hij destijds koos voor OpenERP en welke voor- en nadelen hij tegenkwam. Het enthousiaste verhaal van de Technotrading directeur Jeroen van Waveren werd regelmatig onderbroken door vragenstellers, die meer wilden weten. Jeroen besprak het hele traject van het besluit dat er een ERP-applicatie moest komen tot en met het gebruik ervan.

Technotrading was destijds op zoek naar een systeem dat de bedrijfsprocessen (inkoop, verkoop, crm, magazijn, facturatie, betalingen en boekhouding) kon ondersteunen. Ook een goede koppelmogelijkheid met andere software (o.a. Magento) was van belang. Gebruiksvriendelijkheid was een must en last but not least: efficiency. Het systeem moest Technotrading in staat stellen te groeien zonder een evenredige uitbreiding in het werknemersbestand. Hij liet zijn keuze vallen op OpenERP mede vanwege het grote aantal implementatie-partners. De lage kosten vindt hij mooi meegenomen.

Ironisch genoeg ging de eerste leverancier halverwege het traject failliet, maar kon Therp snel haar plaats innemen. Technotrading is sinds januari 2012 live met OpenERP en leert nog steeds bij. Door de vele mogelijkheden van OpenERP zijn er ook zeer veel configureerbare instellingen. Een voordeel van OpenERP vindt Jeroen dat het Open Source is, niet alleen omdat je kunt kiezen uit meerdere implementatie partners, maar ook omdat er heel veel programmeurs zijn en het product dus snel ontwikkelt. Een ander voordeel is de flexibiliteit. Aanvullende modules kunnen altijd bijgebouwd worden. Overigens, de basis is al goed en zeer volledig.

Ook was Jeroen positief over de korte ontwikkeltijden van maatwerk. Hij vindt het geen probleem om in ruil voor de gratis beschikbare modules, de op zijn kosten ontwikkelde onderdelen beschikbaar te stellen. Als nadelen noemt Jeroen de gebrekkige documentatie en dat er nog weinig erarving (in Nederland) is met het systeem. De bestaande Magento-koppeling bleek minder volledig als gehoopt en het duurde even voordat deze correct werkte. Samenvattend is zijn conclusie dat OpenERP voor Technotrading een goede keuze is.

Na de pauze kwam Ronald Portier van Therp aan het woord. Ronald ging in op de filosofie achter Open Source en specifiek achter OpenERP en vertelde dat OpenERP voor zeer veel branches en soorten organisaties geschikt is of geschikt te maken is. Ook gaf hij natuurlijk een demonstratie. Je kan zelfs zonder iets in te stellen al met OpenERP aan de slag. Vervolgens legde hij uit waarom OpenERP zeer toekomstvast is. Door de mogelijkheid van een Enterprise Level Support Contract, door de wereldwijde brede ondersteuning, door de toegankelijke broncode en doordat je niet te maken hebt met aflopende licenties.

De combinatie gebruiker (Technotrading) en implementatiepartner (Therp) werkte goed, ook bij de beantwoording van de vele vragen die meestal de professionals en een enkele maal de studenten, stelden. Al met al een geslaagde lezing, die de aanwezigen een goed beeld heeft gegeven van OpenERP. De slides van de presentatie zijn hier te downloaden.