Odoo tekst en afbeelding blok

Veelzijdig en toch specifiek

Voor het beheer van, soms complexe, bedrijfsprocessen wilt u over veelzijdige, geïntegreerde software applicaties beschikken, liefst precies toegesneden op de organisatie. Voor dat laatste is out-of-the-box software meestal niet toereikend en is maatwerk behalve kostbaar ook weinig flexibel. Odoo is daarop het antwoord. Door de continue ontwikkeling is deze open source software uitgegroeid tot de meest veelzijdig toepasbare en tegelijk gespecialiseerde oplossing.


Integratie

Voor het beheren en ondersteunen van álle processen in een organisatie is geïntegreerde software onontbeerlijk. Odoo voorziet hierin en is meer dan een traditioneel Enterprise Resource Planning (ERP) omdat ook modules voor webshop / website deel uit maken van het systeem. Naast alle functionaliteit om processen en gebruikers maximaal te ondersteunen, kunnen ook uw webshop orders direct verwerkt worden.

Open Source

Open Source staat voor software waarvan de broncode openbaar is. Gebruikers en leveranciers worden uitgenodigd bij te dragen aan de verdere ontwikkeling. Het open ontwikkelplatform maakt dat Odoo snel wordt aangepast aan nieuwe wensen. De Odoo Community Association (OCA ) stroomlijnt de bijdragen en borgt de kwaliteit. Therp omarmt Open Source ook in daad en staat hoog in de internationale  "Contributors"-lijst.

Therp levert

Therp is specialist in de implementatie en ondersteuning van Odoo. Als partner van Odoo SA - verzorgen wij het gehele implementatie-traject, van procesanalyse tot implementatie en beheer. Therp levert al jarenlang kwaliteit en beheert daarom voor Nederland de verzameling modules (localisatie) welke ontwikkeld zijn om Odoo aan te laten sluiten bij onze wetten en gewoontes.