Veelzijdig en specifiek

Voor het beheer van, soms complexe, bedrijfsprocessen wilt u over veelzijdige, geïntegreerde software applicaties beschikken, liefst precies toegesneden op de organisatie. Odoo is daarop het antwoord. Door de continue ontwikkeling is Odoo uitgegroeid tot de meest veelzijdig toepasbare oplossing. Geschikt (te maken) voor groothandel en winkel, webshop en service-verlener,  overheid of non profit, sportclub of productie-bedrijf.

Our customers

Integratie

Voor het beheren en ondersteunen van álle processen in een organisatie is geïntegreerde software onontbeerlijk. Projecten, planning, relaties, financiën, kassa, inkoop, productie, magazijn, marketing, website, kpi's... Odoo voorziet hierin en kan meer dan een traditioneel Enterprise Resource Planning (ERP) omdat ook modules voor webshop / website deel uit maken van het systeem.  Ook maken en onderhouden wij, indien toch nodig, koppelingen met andere systemen. Therp heeft de specialisten in huis om u te begeleiden Odoo in gebruik te nemen.

About us

Community of Enterprise?

Open Source staat voor software waarvan de broncode openbaar is. Gebruikers en leveranciers worden uitgenodigd bij te dragen aan de verdere ontwikkeling. Sinds enige jaren kent Odoo twee edities. Een community editie die 100% open is en de Enterprise versie waar extra 'gesloten' apps bijhoren. Therp ondersteunt beide edities maar zijn gepassioneerd van Open Source. De Odoo Community Organization (OCA) stroomlijnt en borgt de kwaliteit van de Community bijdragen. Therp scored hoog op de internationale "Contributors-list".

Read more

Therp Levert

Therp is specialist in de implementatie en ondersteuning van Odoo en partner van Odoo SA. Wij hebben veel ervaring met zowel de Enterprise als de Community edities. We verzorgen het gehele traject, van procesanalyse tot implementatie en beheer, van training tot project-management. Therp levert al jarenlang kwaliteit en beheert voor Nederland de verzameling modules (localisatie) welke ontwikkeld zijn om de community-editie aan te laten sluiten bij onze wetten en gewoontes. Therp services