Sharing is Caring

Odoo wint gestaag aan populariteit. Odoo integreert diverse bedrijfs-processen en dat is een groot voordeel. U heeft daarmee een krachtige Business Application Suite.

Het gegeven dat Odoo, nog steeds voor een groot deel. een Open Source pakket is, verklaart een deel van de populariteit. Bij Open Source software is de broncode openbaar, zodat deze, wanneer gewenst, bestudeerd en aangepast kan worden. Die openheid en de mogelijkheid kennis te delen, dragen bij aan de snelle verbetering en uitbreiding van de software.

Op dit moment wordt Odoo wereldwijd gedistribueerd door duizenden partners. Dagelijks wordt door honderden programmeurs, testers en vertalers gewerkt aan de verdere ontwikkeling, het aantal gebruikers loopt in de miljoenen. De Odoo Community Association, of OCA, brengt veel van deze mensen bij elkaar om de open source spririt aan te moedigen. Dat is ook hard nodig, welliswaar zijn het aantal gebruikers, opleiders en partners van Odoo de afgelopen jaren exponentieel gegroeid, dit geldt helaas niet voor de groep die ook daadwerkelijk Open Source code toevoegt aan Odoo. Als de balans zoek raakt tussen diegenen die wel en diegenen die niet bijdragen aan de ontwikkeling, wordt de community uitgehold en dat krijgt uiteindelijk zijn weerslag op de vitaliteit, uitstraling en het open karakter van Odoo.

Critici beweren dat open source een onhaalbaar concept is. De potentiële klant wacht tot anderen de benodigde uitbreiding betalen. En de leveranciers houden eigen code voor zich zelf, of publiceren pas als de dure ontwikkelkosten volledig zijn terug verdiend. Klanten en leveranciers gedragen zich net als in de closed source wereld. Pogingen om projecten gezamenlijk, met meerdere partijen te financieren komen moeizaam van de grond. En zo hapert de motor die het open source model moet voeden. De critici benadrukken dat de business modellen van veel open source leveranciers op twee

benen hinken. Ook Odoo SA bewoog in de richting van een open core model, met om de open core, een set van gesloten modules, waar het Enterprise abonnement voor af gesloten moeten worden. Helaas hebben deze critici dus voor een groot deel gelijk.

Echter, het is gelukkig maar één deel van het verhaal. Therp publiceert modules, lost bugs op en geeft feedback. Wij hebben uit eigen ervaring ontdekt dat kennis vermenigvuldigt als je deze deelt met anderen, niet in de laatste plaats bij ons zelf. Een deel van de opdrachtgevers snapt de, wat onverwachte maar eigelijk best logische, werking van dit principe, zoekt juist die diepere kennis en weet ons te vinden. Dat maakt dat delen loont! De OCA stimuleert dit concept ook en borgt de kwaliteit van de bijdragen op Github, het platform, waar samengewerkt word aan de ontwikkeling van de community editie van Odoo.

Therp is te vinden in de (internationale) voorhoede als het gaat om het publiceren van bijdragen aan de software. Ook helpen wij de software te managen en te beheren. Bijvoorbeeld de verzameling modules welke ontwikkeld zijn om Odoo aan te laten sluiten bij de Nederlandse behoeftes (localisatie). Een overzicht van een groot deel van onze modules is in de Odoo Apps store te vinden.​

Het ontwikkelen van vele van die apps is mogelijk gemaakt door onze grotere opdrachtgevers. Het is ondoenlijk om de bijna 200 door ons gepubliceerde modules op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en de diverse functionele gebieden te beschrijven. Als voorbeeld zoemen we hier kort in op CRM en boekhouden.

CRM

Diverse bijdragen van Therp, zoals rechtstreeks bellen door een klik op een telefoonnummer, verwerken donaties en beheren van evenementen, maakt dat het Odoo CRM om te toveren is tot een concurrerende Fondsenwerf

applicatie of een innovatief Relatiebeheer systeem. Met name de module die het mogelijkheid maakt om tussen Relaties verbanden te leggen biedt veel potentie. U kunt hiermee bijvoorbeeld ‘is kind van’ en ‘is ouder van’ of ‘heeft secretaresse’ en ‘is secretaresse van’ of welke verbanden u maar wilt, vastleggen

Boekhouden

Therp voegt vanaf versie 6.1 veel aan waarde toe aan de boekhoud functionaliteit van Odoo. Van de module die het makkelijker maakt het Nederlandse grootboekschema te installeren tot de module (CAMT.053) die banktransacties met ABN-AMRO, Triodosbank, RABO en Van Landschot verzorgt. Van de app die incasso's verwerkt zoals we in Nederland gewend zijn, tot de horizontale Balans rapportage en het ICP-rapport dat de benodigde data voor de intra-communautaire aangifte genereert. Ook zijn wij de motor van nagenoeg elke versie upgrade van deze localisatie-modules.

Voordelen van Open Source voor u:

 • Snelle productontwikkeling. Maatwerk nu, is de standaard van morgen;
 • U profiteert mee van wat anderen maken én u draagt zelf bij aan productontwikkeling;
 • Kosten delen door gezamenlijk nieuwe functies te ontwikkelen;
 • Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding over een paar jaar gezien;
 • Géén licentie-kosten;
 • Géén extra kosten voor meerdere gelijktijdige gebruikers;
 • Goed inpasbaar in een reeds bestaand applicatielandschap;
 • Vrij om van leverancier te veranderen;
 • Goede support;
 • Het gaat om úw gegevens, u bent baas over eigen bits;
 • Uiteraard ondersteuning voor alle Open Standaarden;